หนึ่งเดียวในโลก ประเพณีแห่พญายมในเทศกาลสงกรานต์ของชาวบางพระ

News ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ชาวบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร่วมพิธีบวงสรวง “องค์พญายม” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก เพื่อปล่อยทุกข์ ปล่อยโศกลอยลงทะเลไปพร้อมกับองค์พญายม พร้อมทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวันไหลสงกรานต์ของ ต.บางพระ ที่มีมาอย่างยาวนาน

วันนี้ (18 เม.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์พญายมองค์ใหญ่ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และชาวชุมชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเบิกเนตร องค์พญายมองค์ใหญ่ บริเวณเวทีบวงสรวงองค์พญายม ชายทะเลบางพระ

นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ กล่าวว่า สำหรับประเพณีแห่องค์พญายม สงกรานต์บางพระนั้น ถือว่าเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นแห่งเดียวในโลก เพื่อส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น การฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาไทย เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน และเพื่อให้เป็นงานประจำปีของเทศบาลตำบลบางพระ อย่างต่อเนื่อง

โดยปกติจะมีการแห่องค์พญายม มีการจัดริ้วขบวนการอย่างสวยงาม แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไป แต่ในปีนี้ภาครัฐได้มีการผ่อนผันให้มีการจัดกิจกรรมได้ เทศบาลบางพระจึงได้จัดประเพณีแห่พญายมขึ้นอีกครั้ง ซึ่งปกติจะจัดขึ้นทุกวันที่ 18 เมษายนของทุกปี โดยในปีนี้จัดเพียงพิธีบวงสรวงเบิกเนตร องค์พญายมองค์ โดยได้นิมนต์พระเถรานุเถระในเขตศรีราชา มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เชิญพราหมณ์หลวง มาเป็นผู้ทำพิธีบวงสรวงเบิกเนตร

หลังจากนั้นเวลา 17.00 น. ได้จัดพิธี ลอยลงพญายม โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ และชาวบ้าน นักท่องเที่ยวร่วมกันทำพิธีโดยมีประชาชนนำอาหารคาวหวานมาเซ่นไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตนเอง พร้อมทั้งอธิษฐานให้พ้นเคราะห์กรรม เพื่อสะเดาะเคราะห์พร้อมกับตั้งเครื่องบวงสรวงองค์พญายมและชาวบ้านทุกคนจะต้องมารวมตัวกันที่กลางลานหมู่บ้านเพื่อทำพิธีขอขมาลาโทษต่อองค์พญายม

จากนั้นจึงจะปล่อยองค์พญายมลงสู่ทะเล เพื่อให้พญายมนำความทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ และความตาย พิธีปล่อยพญายมจะมีขึ้นในช่วงพลบค่ำพอแสงตะวันสุดท้ายลาลับขอบฟ้าไป ความมืดก็จะค่อยๆเข้ามาปกคลุมทำให้มองเห็นพญายมลอยตะคุ่มๆ อยู่ในทะเลไกลออกไปซึ่งเป็นการแก้เคล็ดว่า สิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆ ได้ถูกพญายมนำไปทิ้งทะเลแล้ว.

สำหรับองค์พญายม ในปีนี้เทศบาลได้จัดสร้าง ขนาดความสูง 6 เมตร หน้าตัก 2 เมตร ใบหน้าเป็นภาคเทวดา มือขวาถือบ่วง มือซ้ายถือไม้เท้าหัวกะโหลก ซึ่งมีความสง่างาม น่าเกรงขาม

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/