ก.ล.ต.ถก “สรรพากร-เอกชน” แก้ปมภาษีคริปโท

News ข่าวสารล่าสุด

ก.ล.ต.ถก “สรรพากร–เอกชน” แก้ปมภาษีคริปโท 20 ม.ค.นี้ ด้านสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยชงสรรพากร 3 แนวทางเก็บภาษี

วันที่ 20 มกราคม 2565 น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ม.ค.นี้ ได้เชิญธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรมสรรพากร และภาคเอกชน อาทิ สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เข้ามาหารือเรื่องภาษีคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) ได้แนวทางการเจัดเก็บภาษีคริปโทเคอร์เรนซีไปแล้ว 3 แนวทาง โดยกรมสรรพากรก็รับข้อเสนอไว้ แต่ยังไม่ได้มีการสรุปในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากรอพิจารณาประกอบกับการตอบคำถามจากนักลงทุน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการเก็บภาษีดังกล่าว โดยสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเป็นผู้รับหน้าที่ถามตอบ

ทั้งนี้ ข้อเสนอ 3 แนวทาง ได้แก่

คำนวนกำไรส่วนเกินทุนสุทธิ โดยยอมให้หักจากกำไร แล้วให้ไปคำนวณกับเงินได้อื่น ๆ เพื่อเสียภาษีประจำปีจากเงินได้สุทธิ
คำนวณภาษีแบบเหมา 5% ของยอดขายที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยไม่หักผลขาดทุนใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่รวมกับเงินได้อื่นๆ
หักภาษี ณ ที่จ่ายอัตรา 0.1% ของราคาขาย/แลกเปลี่ยนโดยไม่รวมค่าธรรมเนียม Exchange

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance