ซูเปอร์โพล เผย คนกลัว”โอไมครอน”ระบาดหนักช่วงปีใหม่

News ข่าวสารล่าสุด

“ซูเปอร์โพล” เผยประชาชน ร้อยละ 73.0 กังวลโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน”ระบาดช่วงปีใหม่ ร้อยละ 60.7 ห่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ขณะที่ ร้อยละ 53.3กลัวมีการชุมนุมประท้วงวุ่นวายทางการเมือง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 64 นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความเสี่ยง และ สิ่งท้าทายคนไทย ช่วงต้นปีใหม่ 2565 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,128 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.0 ระบุความเป็นไปได้ระดับมากถึงมากที่สุดที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน ในช่วงต้นปีใหม่ รองลงมาคือ ร้อยละ 60.7 ระบุความเป็นไปได้ระดับมากถึงมากที่สุดที่เศรษฐกิจจะตกต่ำ ร้อยละ 59.8 ระบุ ความเป็นไปได้ระดับมากถึงมากที่สุดที่จะมีการถอนทุนคืนของนักการเมือง ร้อยละ 53.3 ระบุ ความเป็นไปได้ระดับมากถึงมากที่สุด ที่จะมีการชุมนุมประท้วงวุ่นวายทางการเมือง และร้อยละ 52.4 ระบุ ความเป็นไปได้ระดับมากถึงมากที่สุด ที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยในหมู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายนพดล กล่าวว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.7 ระบุจะเกิดผลกระทบระดับมากถึงมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน ในช่วงต้นปีใหม่ รองลงมาคือ ร้อยละ 63.8 ระบุจะเกิดผลกระทบระดับมากถึงมากที่สุดที่เศรษฐกิจจะตกต่ำ ร้อยละ 59.1 ระบุ ผลกระทบระดับมากถึงมากที่สุดที่จะมีการถอนทุนคืนของนักการเมือง ร้อยละ 52.9 ระบุ ผลกระทบระดับมากถึงมากที่สุด ที่จะมีการชุมนุมประท้วงวุ่นวายทางการเมือง และร้อยละ 52.0 ระบุ ผลกระทบระดับมากถึงมากที่สุด ที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยในหมู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้เมื่อถามถึงข้อเสนอแนะความตื่นตัวรับมือของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.5 ระบุทุกคน ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือป้องกันปัญหา ยกการ์ดสูง รับผิดชอบตัวเองและสังคมมากขึ้น ภาครัฐต้องเข้มงวด กวดขันจริงจังต่อเนื่อง และมีมาตรการรับมือที่ทำความเข้าใจร่วมกัน ร้อยละ 80.2 ระบุ หน่วยงานรัฐและภาคประชาชน ต้องมีส่วนร่วม สอดส่อง ตรวจสอบการโกงกิน การถอนทุนคืน และการใช้อำนาจแฝงทางมิชอบของนักการเมือง พรรคการเมือง ร้อยละ 78.8 ระบุต้องดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวและช่วยกันเสียสละดูแลชุมชนของตนเองให้มีความปลอดภัย และร้อยละ 54.9 ระบุมาตรการรับมืออื่น ๆ เช่น อยู่ร่วมกันต้องเคารพกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น อยู่บนความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ปิดเมืองและขอให้รัฐมาตรการฟื้นฟู เยียวยา เป็นต้น